© 2019. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

SMAS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet

för legitimerad sjukvårdspersonal

We believe that we need medical acupuncture and all knowledge regarding it, but we need to translate to western medicin. We know that acupuncture increase health, is a cost effective medicine and save the environment.

Lisbeth Dahlin, ordförande

Akupunktur 

Akupunktur vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet där fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekten. Ett annat fokus är omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

Återblick av historien

År 1829 disputerade Gustaf Landgren i Uppsala med en avhandling om akupunktur. Metoden omtalades i Läkaresällskapets årsberättelser under åren 1825 och 1826. 

Stadgar & styrelse

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvårdkvård.  

OM OSS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Vi verkar för att stärka akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

AKTUELLT

Senaste nytt i British Medical Journal - BMJ

Styrelsemöte

den 18 januari 2020.

Vad beslutar föreningen?

Next Congress on Medical Acupuncture - 

 

Meddelas senare!

Res till Japan  

Akupunktur- & Laser kurs.

September 2020

KONTAKT

Skicka in och bli medlem här

Eller om du vill bli kontaktad och veta mer om oss.    

Du kan också skriva dina kommentarer och funderingar om akupunktur eller om SMAS.

Vi hjälps åt att utveckla akupunktur och dess tillämpning i svensk sjukvård. Utbildning och utveckling pågår.