SMAS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet

för legitimerad sjukvårdspersonal

We believe that we need Medical Acupuncture and all new science regarding it. We know that acupuncture increase health, is a cost effective medicine and save the environment.

                                                            Lisbeth Dahlin

Akupunktur 

Akupunktur vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet där fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekten. Ett annat fokus är omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

Återblick av historien

År 1829 disputerade Gustaf Landgren i Uppsala med en avhandling om akupunktur. Metoden omtalades i Läkaresällskapets årsberättelser under åren 1825 och 1826. 

Stadgar & styrelse

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvårdkvård.  

OM OSS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Vi verkar för att stärka akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

AKTUELLT

Senaste forskningsrönen om Medicinsk Akupunktur i British Medical Journal - BMJ 

Styrelsemöte

flyttat till september 2020.

Vad har föreningen beslutat tidigare?

Next Congress on Medical Acupuncture - 

 

Det finns många kongresser världen över. Meddela gärna SMAS om Du hittar något intressant.

Vi ger inga tips just nu!

Res till Japan  

Akupunktur- & Laser kurs

Framflyttad till våren 2021

KONTAKT

Skicka in och anmäl intresse för medlemskap i SMAS

2020 03 18

SMAS är en vilande förening men diskussioner pågår om föreningen skall bli aktiv igen. Tills dess är vi tacksamma att få ditt namn och mailadress.      

Du kan också skriva dina kommentarer och funderingar om akupunktur eller om SMAS.

Vi hjälps åt att utveckla akupunktur och dess tillämpning i svensk sjukvård. Utbildning och utveckling pågår.

 

© 2019. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

September 2017

Acupuncture and Connective Tissue - Learn more about connective tissue.

Gå in och lyssna på Youtube till       Dr Helena Langevin MD             Director for Osher Centre for Integrative Medicine. 

Lyssna till hennes och kollegors forskning om Akupunktur.

February  2019

Default Mode Network as a Neural Substrate of Acupuncture: Evidence, Challenges and Strategy.

Acupuncture is widely applied all over the world. Although the neurobiological underpinnings of acupuncture still remain unclear, accumulating evidence indicates significant alteration of brain activities in response to acupuncture. In particular, activities of brain regions in the default mode network (DMN) are modulated by acupuncture. DMN is crucial for maintaining physiological homeostasis and its functional architecture becomes disrupted in various disorders. But how acupuncture modulates brain functions and whether such modulation constitutes core mechanisms of acupuncture treatment are far from clear. This Perspective integrates recent literature on interactions between acupuncture and functional networks including the DMN, and proposes a back-translational research strategy to elucidate brain mechanisms of acupuncture treatment.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6378290/pdf/fnins-13-00100.pdf

Yuqi Zhang et al. 2019

Frontiers in Neuroscience 

April 2020

Activation of LXRβ Signaling in the Amygdala Confers Anxiolytic Effects Through Rebalancing Excitatory and Inhibitory Neurotransmission upon Acute Stress.

The balance of major excitatory (glutamate, Glu) and inhibitory (γ-aminobutyric acid, GABA), named as E/I neurotransmission, is critical for proper information processing. Anxiety-like responses upon stress are accompanied by abnormal alterations in the formation and function of synapses, resulting in the imbalance of E/I neurotransmission in the amygdala. Liver X receptors (LXRs), including LXRα and LXRβ isoforms, are nuclear receptors responsible for regulating central nervous system (CNS) functions besides maintaining metabolic homeostasis. However, little is known about the contribution of LXRs in E/I balance in regulating anxiety-related behaviors induced by stress. In this study, we found stress-induced anxiety led to the expression reduction of LXRβ not LXRα in mice amygdala. GW3965, a dual agonist for both LXRα and LXRβ, alleviated anxiety-like behaviors of stressed mice through activation of LXRβ, confirmed by the knockdown of LXRβ mediated by lentiviral shRNAs in the basolateral amygdala (BLA). This was paralleled by correcting the disequilibrium of E/I neurotransmission in the stressed BLA. Importantly, GW3965 exerted anxiolytic effects by correcting the promoted amplitude and frequency of miniature excitatory postsynaptic current (mEPSC), and augmenting the decreased that of miniature inhibitory postsynaptic current (mIPSC) in the stressed BLA. This suggests that stress-induced anxiety-like behaviors can largely be ascribed to the deficit of LXRβ signaling in E/I neurotransmission in BLA. These findings highlight the deficiency of LXRβ signaling in the amygdala linked to anxiety disorder, and LXRβ activation may represent a potential novel target for anxiety treatment with an alteration in synaptic transmission in the amygdala.

Yu W et al. 

Neurotherapeutics (2020)