SMAS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet

för legitimerad sjukvårdspersonal

Hemsidan är öppen till den 2021-12-30

Vi är övertygade om att vi behöver Medicinsk Akupunktur som en kompletterande behandlingsmetod tillsammans med all den forskning som pågår runt om i världen. Vi vet att akupunktur påverkar hälsan på ett positivt sätt, minskar smärta, är en säker och kostnadseffektiv metod. Dessutom är metoden snäll mot vår miljö.  

                                                            Lisbeth Dahlin

”The method acupuncture acts on the brain in a fantastic way 
which we can not fully understand” Vitaly Napadow, Scientist in Neurosciens,    Doc. Harvard Medical School, USA  

akupunktur Session
Akupunktur 

Akupunktur vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet där fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekten. Ett annat fokus är omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

Akupunktur gammal bok
Återblick av historien

År 1829 disputerade Gustaf Landgren i Uppsala med en avhandling om akupunktur. Metoden omtalades i Läkaresällskapets årsberättelser under åren 1825 och 1826. 

öppen bok
Stadgar & styrelse

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet var en intresseförening som skulle främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvårdkvård.  

Styrelsen beslutade 2020-11-24 att lägga ner föreningen. Stadgarna upphör därmed.

OM OSS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet avslutades som förening den 24 november 2020.

Föreningen var en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Vi ville betona att akupunktur skulle integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Vi ville stärka akupunkturens ställning genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

Styrelsen anser att vi har kommit långt - men det behövs mer arbete för att belysa metodens fascinerande effekter både hos individ, hos djur och i forskning. Vi behöver fånga hälsoeffekterna.

5000

År av samlad kunskap

1984

Socialstyrelsen godkänner akupunktur för leg. sjukvårdspersonal vid behandling av smärta

1993

Socialstyrelsen utvidgar akupunkturens användningsområden som behandlingsmetod till att även omfatta sjukdomstillstånd

3725

Antal utbildad leg. sjukvårdspersonal i akupunktur de senaste 10 åren i Sverige

AKTUELLT

Bunt tidningar

Senaste forskningsrönen om Medicinsk Akupunktur i British Medical Journal - BMJ 

Conference Meeting

Årsmötet den 24 november 2020

Styrelsen beslutade att lägga ner föreningen.

Publik och föreläsare

Next Congress on Medical Acupuncture - 

 

Det finns många kongresser världen över. 

Vi ger inga tips!

Japansk kvinna i Cherry Blossom

Res till Japan  
Akupunktur- & Laser kurs
Framflyttad till hösten 2022

Gå in och läs på www.curandera.se eller nedan