© 2019. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

SMAS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet

för legitimerad sjukvårdspersonal

We believe that we need Medical Acupuncture and all new science regarding it. We know that acupuncture increase health, is a cost effective medicine and save the environment.

                                                            Lisbeth Dahlin

Akupunktur 

Akupunktur vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet där fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekten. Ett annat fokus är omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

Återblick av historien

År 1829 disputerade Gustaf Landgren i Uppsala med en avhandling om akupunktur. Metoden omtalades i Läkaresällskapets årsberättelser under åren 1825 och 1826. 

Stadgar & styrelse

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvårdkvård.  

OM OSS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Vi verkar för att stärka akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

AKTUELLT

Senaste forskningsrönen om Medicinsk Akupunktur i British Medical Journal - BMJ

Läs Mike Cummings ord om Medicinsk Akupunktur

Styrelsemöte

den 18 mars 2020.

Vad beslutar föreningen?

Next Congress on Medical Acupuncture - 

 

Meddelas senare!

Res till Japan  

Akupunktur- & Laser kurs

Framflyttad till våren 2021

KONTAKT

Skicka in och anmäl intresse för medlemskap i SMAS

2020 03 18

SMAS är en vilande förening men diskussioner pågår om föreningen skall bli aktiv igen. Tills dess är vi tacksamma att få ditt namn och mailadress.      

Du kan också skriva dina kommentarer och funderingar om akupunktur eller om SMAS.

Vi hjälps åt att utveckla akupunktur och dess tillämpning i svensk sjukvård. Utbildning och utveckling pågår.