© 2019. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

Intressant är att Medicinskt Akupunktur klassas som doping inom hästsport! Akupunktur inom Västerländsk Medicin är fortfarande starkt ifrågasatt vad gäller verkningsmekanismer.

Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, och tandläkare) med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Föreningen bildades 1984 och syftar till att förbättra akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

Styrelsen består av:

Ordförande: Lisbeth Dahlin

Vice ordförande: Lilleba Anckers

Ledamöter: Cecilia Lind, Lena Solén, Anne-Charlotte Wieweg, Birgitta Brisius Lindenbaum och Maria Blom

Vill du vara medlem?

SMAS kommer tills vidare vara en vilande förening och föreslår sina medlemmar att bli medlem i FIM-H där hela styrelsen för SMAS är medlemmar. Vi hoppas kunna verka i ett större perspektiv med denna plattform. 

Anmäl dig till FIM-H förening: 

http://integrativ-medicin.se/fim/bli-medlem/