Intressant är att Medicinskt Akupunktur klassas som doping inom hästsport! Akupunktur inom Västerländsk Medicin är fortfarande starkt ifrågasatt vad gäller effekt och verkningsmekanismer.

Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, och tandläkare) med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Föreningen bildades 1984 och syftar till att förbättra akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

Styrelsen består av:

Ordförande: Lisbeth Dahlin

Vice ordförande: Lilleba Anckers

Ledamöter: Cecilia Lind, Lena Solén, Anne-Charlotte Wieweg, Birgitta Brisius Lindenbaum och Maria Blom

Vi tar inte emot nya medlemmar just nu. 

SMAS är en vilande förening men diskussioner pågår om föreningen skall bli aktiv igen eller inte. Tills dess kan vi ej ta emot nya medlemmar.

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com