Intressant är att Medicinsk Akupunktur klassas som doping inom hästsporten! Akupunktur inom Västerländsk Medicin är fortfarande starkt ifrågasatt vad gäller effekt och verkningsmekanismer.

Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, och tandläkare) med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Föreningen bildades 1984 och syftar till att förbättra akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

Styrelsen består av:

Ordförande: Lisbeth Dahlin

Vice ordförande: Lilleba Anckers

Ledamöter: Cecilia Lind, Lena Solén, Anne-Charlotte Wieweg, Birgitta Brisius Lindenbaum och Maria Blom

Vi tar inte emot nya medlemmar. 

SMAS är en vilande förening och på det senaste styrelsemötet beslutades att föreningen kommer att läggas ner. Ett årsmöte kommer att hållas i november 2020 se datum på hemsidan. Finns det en grupp som vill driva SMAS vidare får gruppen komma in med en motion till styrelsen 14 dagar före årsmötet.

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com