© 2019. Created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

SMAS framtid

SMAS 18 mars 2020

Styrelsen avvaktar med besked om medlemmar skall hänvisas att vara med i föreningen FIM-H. Styrelsen är noga med att SMAS håller en strikt vetenskaplig profil och arbetar utifrån "Vetenskap och beprövad erfarenhet". Vilket utgår från: forskning och vetenskapliga artiklar, beprövad erfarenhet och patientens upplevelse.

Akupunktur för legitimerad sjukvårdspersonal godkändes av Socialstyrelsen år 1984, med påtryckningar av Professor Sven Andersson, Inst. för Fysiologi vid Göteborgs Universitet i spetsen. Några år senare släpptes metoden fritt av Socialstyrelsen att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån sin legitimation och profession.

Styrelsen behöver ytterligare information från FIM-H hur de arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt vilka grupper som ingår/kommer att ingå i föreningen. Därför väntar styrelsen med besked om SMAS skall vara en undergrupp i FIM-H eller ej.

SMAS möte den 30 mars 2019

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls strax efter årsmötet med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och Läkare för Integrativ Medicin (LIM) vid deras Vårsymposium den 30/3-19 på Historiska Museet i Stockholm.

Vi beslutade att SMAS tills vidare kommer vara en vilande förening. Först hänvisade vi medlemmar att gå med i FIM-H där hela styrelsen för SMAS anslöt sig mars 2019. Idag avvaktar vi gärna med detta medlemmar.

Styrelsen undersöker om vi skall gå med i denna förening som en undergrupp för att kunna verka i ett större perspektiv ur ett perspektiv av Integrativ Medicin. 

 

FIM-H förening: 

http://integrativ-medicin.se/fim/bli-medlem/

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com