SMAS framtid

Mötet med FIM-H är flyttat längre fram till hösten 2020 på grund av Covid-19.

SMAS 18 mars 2020

Styrelsen avvaktar med besked om medlemmar skall hänvisas att vara med i föreningen FIM-H. Styrelsen är noga med att SMAS håller en strikt vetenskaplig profil och arbetar utifrån "Vetenskap och beprövad erfarenhet", vilket utgår från: forskning och vetenskapliga artiklar, beprövad erfarenhet och patienters upplevelse.

Styrelsen behöver ytterligare information från FIM-H hur de arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt vilka grupper som ingår/kommer att ingå i föreningen. Därför väntar styrelsen med besked om SMAS skall vara en undergrupp i FIM-H eller ej.

SMAS möte den 30 mars 2019

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls strax efter årsmötet med Föreningen för Integrativ Medicin (FIM) och Läkare för Integrativ Medicin (LIM) vid deras Vårsymposium den 30/3-19 på Historiska Museet i Stockholm.

Vi beslutade att SMAS tills vidare kommer vara en vilande förening. 

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com