SMAS framtid

Vid senaste styrelsemötet den 14 september beslutade styrelsen följande:

 

Vid styrelsemötet fick varje styrelsemedlem lyfta sin åsikt gällande förslaget att lägga ned SMAS. Alla i styrelsen anser att det i nuläget inte finns möjlighet att behålla föreningen.

Ett extra årsmöte 2020, den 24 november kl 18:30 är fastställt där enda punkt är beslut om SMAS upphörande.

 

En av styrelsemedlemmarna ber oss diskutera möjligheten att behålla och utveckla SMAS i någon annan form än nuvarande.

Därmed lämnar styrelsen fritt om det finns en grupp som vill driva SMAS i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna grupp skall komma in med en skrivelse till styrelsen senast 14 dagar innan den 24 november. 

Styrelsen beslutade att hemsidan skall vara kvar under år 2021. Den ska bara finnas där utan att uppdateras. 

Styrelsen bedömer att det idag finns flera digitala mötesplatser för akupunktur.

Extra insatt årsmöte den 24 november kl. 18.30, 2020. Då fattar föreningen beslut om nedläggning. 

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com

Tidigare Styrelsemöte:

SMAS 18 mars 2020

Styrelsen avvaktar med besked om medlemmar skall hänvisas att vara med i föreningen FIM-H. Styrelsen är noga med att SMAS håller en strikt vetenskaplig profil och arbetar utifrån "Vetenskap och beprövad erfarenhet", vilket utgår från: forskning och vetenskapliga artiklar, beprövad erfarenhet och patienters upplevelse.

Styrelsen har inte haft någon diskussion med FIM-H sedan styrelsemötet den 18 mars 2020.