SMAS 

Kollegor arbetar tillsammans

SMAS Årsmöte den 24 november 2020.  

Styrelsen fastslog vid styrelsemötet 24 november att       föreningen läggs ner. Beslutet var enhälligt vid mötet.

Styrelsen beslutade att kvarvarande pengar i föreningen     efter betalda fasta kostnader skall ges som gåva till:

Forskningen vid Karolinska Institutet med prof. Elisabeth Stener-Viktorin, vid Reproduktiv, endokrinologi och metabolism, Institutionen C3 Fysiologi och Farmakologi. Pengarna "öronmärks" för akupunkturforskning. 

Just nu leder prof. Elisabeth Stener-Viktorin en RCT-studie där effekten utvärderar akupunktur jmf med Metformin och livsstil vid diabetes typ 2 hos gravida.

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com & lisbeth@curandera.se