SMAS framtid

SMAS Årsmöte den 24 november kl 18.30 via Zoom. 

SMAS årsmöte 2020-11-24

Lokal: Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Årsmötet är ett Zoom möte där alla deltagare får begära inloggning för att kunna koppla upp sig via dator eller telefon. 

  

Dagordning

  

§1. Val av mötesordförande.

§2. Val av mötessekreterare.

§3. Val av justeringsman och rösträknare.

§4. Har kallelse till årsmöte utlysts i tid?

§5. Kan dagordningen antas?

§6. Årsberättelsens föredragande.

§7. Föredragande av ekonomisk rapport.

§8. Revisionsberättelsen uppläses.

§9. Beslut om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för år 2020.

§10. Proposition: 

  • Föreningen kommer att läggas ner från och med datum 24 november 2020.

  • Styrelsen avgår.

  • Interimsstyrelse för SMAS under avveckling tillsättes, bestående av en ordförande (Lisbeth) och en kassör (Lilleba) vilken avgår då alla bankåtaganden är slutförda i enlighet med årsmötets beslut.

  • En gåva ges till forskningen vid Karolinska Institutet med prof. Elisabeth Stener-Viktorin, vid Reproduktiv, endokrinologi och metabolism, Institutionen C3 Fysiologi och Farmakologi. Just nu leder hon en RCT studie där effekten utvärderar av akupunktur jmf med Metformin och livsstil.

  • Hemsidan behålls ytterligare 1 år fram till december 2021.

 

Avgående styrelse är: 

Lisbeth Dahlin                  Ordförande  

Lilleba Anckers                 Ordförande  

Cecilia Lind                                              

Lena Solén                                               

Maria Blom                                              

Birgitta Lindenbaum Brisius

 

§11. Avslut av årsmötesförhandlingarna. 

Lilleba Anckers & Lisbeth Dahlin

lilleba@telia.com