Stadgar antagna vid årsmötet 2015

 


§1 Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvård genom att:


-Verka för att akupunktur integreras med övriga vårdåtgärder i sjukvården.

 

-Sprida information om forskning och beprövad erfarenhet kring akupunktur.

 

-Verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur vid smärta och andra symtom och sjukdomar.

... Läs mer i nedladdningsbara dokumentet

LADDA NER VÅRA
STADGAR

STYRELSE

En sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor, ochtandläkare) med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Lilleba Anckers

Barnmorska

Vice Ordförande

Jag arbetar som barnmorska på Södertälje sjukhus, förlossning och BB. Dagligen får jag tillfälle att använda akupunktur inom hela vårdkedjan kring den blivande/nyblivna mamman. Som barnmorska och distriktssköterska är jag tränad i att stärka hälsobefrämjande faktorer. I mötet med blivande och nyblivna föräldrar strävar jag efter att stötta dem i att tro på sina egna inneboende krafter för att använda dem på bästa sätt. 

Akupunktur är en självstärkande metod där jag med en liten stimulering av några punkter kan åstadkomma stora förändringar. Med två nålar kan jag lindra illamående. Med upprepade behandlingar kan jag hjälpa bäckensmärtor, förlossningssmärtor, sömnbesvär osv.

Vid sidan av det arbetet utbildar jag barnmorskor i akupunktur på kurser i egen regi. Jag är även medförfattare tillsammans med Christer Carlsson till läroboken: Akupunktur och TENS inom obstetriken utgiven av Studentlitteratur.

Lisbeth Dahlin,

leg. Sjuksköterska

Ordförande

Jag är leg.sjuksköterska och arbetar med Personligt ledarstöd/utveckling där jag faciliterar, coachar och kompletterar med akupunktur för att skapa förändring.

Jag stöttar för att utveckla och bygga framgångsbeteenden hos nyckelpersoner att våga ta utmaningar med bibehållen god ork/sömn och energi. Jag har också arbetat med att öka frisktalet i en rad organisationer vid omorganisationer eller när högpresterande personer har utmaningar att uppnå tuffa deadlines.

Jag vill lyfta fram den akupunkturforskning som pågår idag och visa på trender som sannolikt kan bidra med både medicinska- ekonomiska- och miljömässiga effekter.

Magister i Ledarskaps- och Organisationsutveckling och magister i pedagogik. Psykologiskt förhållningssätt: System Centrerat, byggt på System Centrerad Teori (SCT). Leg.sjuksköterska med specialområde smärta, stress och stressrelaterad ohälsa.

Anna-Charlotte Wieweg, Specialist i Allmänmedicin

Hedersmedlem

Jag arbetar på Globenhälsan FHV och har tidigare varit verksam som företagsläkare.

 

Att kunna integrera olika medicinska metoder för patientens bästa är mitt mål. I enlighet med både empirisk erfarenhet och evidensbaserade metoder.

På vårdcentralen kan man behandla många vanligt förekommande symtom och besvär. Allt från smärtor i rörelseapparaten till sömn- och stressrelaterade besvär. Inom akupunkturen använder vi oss av det holistiska människoperspektivet, vilket vi idag även använder oss av inom modern läkekonst, där konkordansen med patienten sätts alltmer i fokus. Säkerhetstänkandet är centralt, vilket också ligger i tiden då patientsäkerheten står alltmer i fokus.

Cecilia Lind

Barnmorska

Jag är barnmorska och arbetar på förlossningen Södersjukhuset. Som barnmorska arbetar man med många olika sinnen, lyhördhet är en kunskap man kan utveckla. Att i arbetet med exempelvis en födande kvinna kunna erbjuda behandlingsformer som akupunktur som bidrar till en avslappning och i vissa fall behövlig smärtlindring är att utöka sin behandling på många plan.

I kvinnosjukvården finns det dessutom flera olika tillstånd där akupunkturen är en attraktiv behandlingsmöjlighet. Gravida kvinnor önskar som regel äta så lite läkemedel som möjligt och vid exempelvis hyperemesis är då akupunkturen ett utmärkt komplement.

Jag har även arbetat mycket med att utbilda barnmorskor i ämnet och utbildning är också ett ämne som jag brinner för att utveckla.

Det jag dessutom vill vara med och arbeta för är att vi kan få till bra studier som visar hur vi inom vården kan använda akupunktur enligt evidens inom ett större område, att höja dess status i fler kretsar inom vården.

Lena Solén

Skolsköterska

 Jag arbetar som skolsköterska/akupunktör på Internationella Kunskapsgymnasiet sedan snart 10 år tillbaka. I mitt arbete som skolsköterska kommer jag ofta i konatkt med elever som, trots sin ringa ålder, har sk kroniska åkommor som Hv och olika smärttillstånd. Dessa elever har jag genom akupunktur kunnat hjälpa tillbaka till ett fullgott liv utan Hv och andra smärttillstånd.

Jag arbetar, förutom med sk kroniska smärttillstånd, med menstruationssmärtor, astma, allergier och för tillfället med en elev som kom till mig i våras med en halvsidig ansiktspares som hon haft i 5 år och som nu har blivit betydligt förbättrad, trots att inget har hänt under 5 år. Detta är förstås mycket glädjande och jag känner att jag med mina kunskaper i akupunktur kan tillföra ytterligare en dimension till det klassiska skolsköterskearbetet, utan att detta tar tid från mitt obligatoriska arbete.  

Första gången jag kom i kontakt med akupunkturen var då jag fick två cervikala diskbråck som ledde till att jag förlorade styrka i mitt vänstra ben, olidliga smärtor ut i armarna, dålig balans, yrsel etc. Jag fick vid 45 års ålder färdtjänst och en dom av neurologer och neurokirurger som löd att jag aldrig skulle kunna arbeta igen. Men så kom jag i kontakt med akupunktur och efter ett 3 år började jag arbeta 50 % som skolsköterska, efter 4 år 75% och nu satsar jag på att bli 100% frisk. Utan akupunkturen hade jag idag varit 100 % sjukpensionerad.

Birgitta Brisius Lindenbaum,

Sjukgymnast

Jag bedriver egen privatpraktik Mederga Rehab i Täby sedan många år. Med vidareutbildning som OMT-sjukgymnast har jag en bred kompetens för att behandla patienter med besvär  från hela rörelse-och stödjeapparaten. Rygg och nackproblem med akut eller långvarig smärta, spänningsbesvär, huvudvärk,idrottsskador och överbelastningsskador är de mest frekventa sjukdomstillstånd som jag behandlar. På 90-talet studerade jag västerländsk akupunktur. Det är för mig som sjukgymnast en ovärderlig kompletterande behandlingsmetod som används vid såväl akuta som kroniska smärtor.. Tack vare akupunkturbehandlingen kan smärtan oftast reduceras betydligt

eller helt.
Akupunkturen hjälper patienten över tröskeln för att gå vidare i läkning och träning till ett friskare liv. Jag vill arbeta som styrelsemedlem i SMAS för att stödja och bredda utbytet mellan alla legitimerade yrkesgrupper inom vården och därmed  skapa forum för utbildning inom akupunkturens läkekonst."

Maria Blom,

Leg. Tandläkare

Jag heter Maria Blom och är legitimerad tandläkare. Treårig utbildning till diplomerad akupunktör enligt TCM gjorde jag i Stockholm på 1980-talet. I Polen tog jag kurser för läkare och tandläkare i akupunktur och laserbehandling, och senare ytterligare kurser i bland annat Kina och Spanien. Vidare har jag tagit kurser i koreansk handakupunktur, estetisk akupunktur, och ortobionomi (mjuk kiropraktik).
Under 1990-talet arbetade jag på Karolinska Institutets Odontologiska fakultet i Huddinge. Inledningsvis var min uppgift att behandla olika smärttillstånd med akupunktur. Resultaten var goda, trots att en del av patienterna var så kallade “hopplösa fall”. 

Under en kort tid gavs tandläkarstudenterna  en grundkurs i akupunktur för tandläkarstudenterna, varvid jag svarade för den praktiska delen. För att visa mina kollegor på Tandläkarhögskolan att akupunktur är verksamt även mot andra besvär än smärta, började jag behandla patienter med muntorrhet på grund av strålbehandling eller någon autoimmun sjukdom, t.ex. Sjögrens syndrom. Inom västerländsk medicin finns ingen behandling som kan återställa salivkörtlarnas funktion. Jag gjorde ett antal studier som visade att akupunktur ofta kan förbättra eller till och med normalisera salivproduktionen. Samtidigt observerades en rad positiva sidoeffekter såsom mindre värk, bättre sömn, mindre trötthet, minskad ögontorrhet, ljusare sinnesstämning och minskad medicinanvändning. Resultaten av dessa studier lade jag fram i en doktorsavhandling 1999.
Sedan 1980-talet bedriver jag egen akupunkturmottagning på Södermalm. Där tillämpar jag ett holistiskt synsätt och behandlar patienten och inte bara symptomen.