logo_SMAS.png

Föreningen upphörde den 2020-11-24.

Hemsidan kommer att vara kvar fram till år 2022. Därefter läggs hemsidan ner.

 


Föreningens motto var att: Svenska Medicinska Akupunktursällskapet var en intresseförening som skulle främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvård genom att:


-Verka för att akupunktur integreras med övriga vårdåtgärder i sjukvården.

 

-Sprida information om forskning och beprövad erfarenhet kring akupunktur.

 

-Verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur vid smärta och andra symtom och sjukdomar.

 

STYRELSE

Styrelsen avgick den 2020-11-24.

Hemsidan kommer att vara kvar fram till år 2022.

Ansvariga för hemsidan är Lilleba Anckers och Lisbeth Dahlin.

Vid frågor kontakta Lilleba Anckers på lilleba@telia.com eller Lisbeth Dahlin lisbeth@curandera.se

44240630-u6Idr.jpg

Maria Blom,

Leg. Tandläkare

Jag heter Maria Blom och är legitimerad tandläkare. Treårig utbildning till diplomerad akupunktör enligt TCM gjorde jag i Stockholm på 1980-talet. I Polen tog jag kurser för läkare och tandläkare i akupunktur och laserbehandling, och senare ytterligare kurser i bland annat Kina och Spanien. Vidare har jag tagit kurser i koreansk handakupunktur, estetisk akupunktur, och ortobionomi (mjuk kiropraktik).
Under 1990-talet arbetade jag på Karolinska Institutets Odontologiska fakultet i Huddinge. Inledningsvis var min uppgift att behandla olika smärttillstånd med akupunktur. Resultaten var goda, trots att en del av patienterna var så kallade “hopplösa fall”. 

Under en kort tid gavs tandläkarstudenterna  en grundkurs i akupunktur för tandläkarstudenterna, varvid jag svarade för den praktiska delen. För att visa mina kollegor på Tandläkarhögskolan att akupunktur är verksamt även mot andra besvär än smärta, började jag behandla patienter med muntorrhet på grund av strålbehandling eller någon autoimmun sjukdom, t.ex. Sjögrens syndrom. Inom västerländsk medicin finns ingen behandling som kan återställa salivkörtlarnas funktion. Jag gjorde ett antal studier som visade att akupunktur ofta kan förbättra eller till och med normalisera salivproduktionen. Samtidigt observerades en rad positiva sidoeffekter såsom mindre värk, bättre sömn, mindre trötthet, minskad ögontorrhet, ljusare sinnesstämning och minskad medicinanvändning. Resultaten av dessa studier lade jag fram i en doktorsavhandling 1999.
Sedan 1980-talet bedriver jag egen akupunkturmottagning på Södermalm. Där tillämpar jag ett holistiskt synsätt och behandlar patienten och inte bara symptomen.